ελληνικά | english

Πιστοποιητικά Ποιότητας

Η πούδρα ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) "Novocarb", έχει άριστη χημική καθαρότητα ως αδρανές πληρωτικό υλικό. 
Στη  διαχείριση της παραγωγής της πούδρας  εφαρμόζεται  σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από το  Bureau Veritas.

                                                       
Ο ποιοτικός έλεγχος της πούδρα ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) "Novocarb" γίνεται επιτόπου στο  εργοστάσιο παραγωγής και  περιλαμβάνει μεθόδους σύγχρονης τεχνολογίας:

• Κοκκομετρική κατανομή βάσει υγρής ή/και αέριας μέτρησης με τεχνολογία laser.

• Κοκκομετρική κατανομή με χρήση  κλασσικής μεθόδου Air Jet Shifter.
• Μέτρηση δείκτη λευκότητας (Whiteness Index, ASTM313), με τεχνολογία laser.
• Μέτρηση δείκτη υγρασίας με τεχνολογία microwave.
συνημμένα αρχεία

Οι έλεγχοι ποιότητας σε  κάθε παραγόμενη παρτίδα  εξασφαλίζουν την προδιαγεγραμμένη κοκκομετρία του προϊόντος.

Η λευκότητα και η μοναδική σύσταση και ιδιότητες του μαρμάρου Διονύσου, ολοκληρώνουν την ποιοτική αξία της πούδρας "Novocarb"

Created by Tool