ελληνικά | english
Novocarb 40

Για χρώματα, πλαστικά, μοκέτες, λάστιχα, εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα.

Στοιχεία χημικής ανάλυσης:  
 

CaCO3 

98,0   

%

SiO2 

  0,35

%

MgO

  0,75

%

Fe2O3 

  0,07

%

Mn2O3

  0,01

%

Περιεχόμενη

υγρασία 

   0,2

%

 
Στοιχεία προϊόντος

Λεπτόκοκκο φυσικό κρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο, υψηλής λευκότητας, προερχόμενο από το κοίτασμα λευκού μαρμάρου στο Διόνυσο Αττικής.

Λευκότητα (Whiteness index ASTM 313): > 97

Κάποιες από τις συνήθεις χρήσεις του:
 
-Χρώματα:
Υδροχρώματα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, αλκυδικά χρώματα κτλ…
 
-Προϊόντα από πλαστικό:
Καλύμματα δαπέδων απο PVC, μιγματα θερμοσκληρικής χύτευσης EP/UP κτλ…

-Μοκέτες

-Λάστιχα

-Εντομοκτόνα

-Φυτοφάρμακα


Προσφέρεται σε σακιά των 25 ή 35 kg  με παλετοποίηση 1500 kg (60 σακια) ή 1400 kg (40 σακιά) αντίστοιχα.
Εντός Ελλάδος προσφέρεται και σε «Big Bags» των 600 ή 800 kg 


Φυσικές ιδιότητες:
 

Λεπτότητα κόκκων d (0,97)

38-42 μm

 

Μέσο μέγεθος κόκκων d (0,50)

11-14 μm

 

Κόκκοι λεπτότεροι από 2 μm

7-10 %

 

Ειδικό βάρος

2,6

 

Φαινόμενο βάρος

0,85 g/cm3

 

Ελαιοαπορροφητικότητα  

19 g/100 g

 

Σκληρότητα (κλίμακα Mohs )

3

 
 
Created by Tool