ελληνικά | english
Novocarb 60
Για ακρυλικό στόκο, μοκέτες, απορρυπαντικά, εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα, λάστιχα.
Χημική ανάλυση:  
 

CaCO3 

98,0   

%

SiO2 

  0,35

%

MgO

  0,75

%

Fe2O3 

  0,07

%

Mn2O3

  0,01

%

Περιεχόμενη 

υγρασία

   0,2

%

Στοιχεία προϊόντος

Λεπτόκοκκο φυσικό κρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο, υψηλής λευκότητας, προερχόμενο από το κοίτασμα λευκού μαρμάρου στο Διόνυσο Αττικής.
Λευκότητα (Whiteness index ASTM 313): > 96,5

Κάποιες από τις συνήθεις χρήσεις του:
-Ακρυλικός στόκος

-Μοκέτες

-Απορρυπαντικά

-Εντομοκτόνα

-Φυτοφάρμακα

-Λάστιχα

Προσφέρεται σε σακιά των 25 ή 35 kg   με παλετοποίηση 1500 kg (60 σακια) ή 1400 kg (40 σακιά) αντίστοιχα.   Εντός Ελλάδος προσφέρεται και σε «Big Bags» των  600 ή 800 kg,  καθώς επίσης και σε μορφή χύδην  με σιλοφόρο όχημα των 25 tn  

 
Φυσικές ιδιότητες:

 

 

Λεπτότητα κόκκων d (0,97)

58-62 μm

 

Μέσο μέγεθος κόκκων d (0,50)

12-18 μm

 

Κόκκοι λεπτότεροι από 2 μm

5 - 8 %

 

Ειδικό βάρος

2,6

 

Φαινόμενο βάρος

0,95 g/cm3

 

Ελαιοαπορροφητικότητα  

18 g/100 g

 

Σκληρότητα (κλίμακα Mohs )

3

 
 
Created by Tool