ελληνικά | english
Novocarb 80
Για μονωτικά ασφαλτικά, ακρυλικό στόκο, μοκέτες, εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα, λάστιχα, λιπάσματα, ζωοτροφές.
Στοιχεία χημικής ανάλυσης:
 
 

CaCO3 

98,0   

%

SiO2 

  0,35

%

MgO

  0,75

%

Fe2O3 

  0,07

%

Mn2O3

  0,01

%

Περιεχόμενη

υγρασία 

   0,2

%

Στοιχεία προϊόντος
Λεπτόκοκκο φυσικό κρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο, υψηλής λευκότητας, προερχόμενο από το κοίτασμα λευκού μαρμάρου στο Διόνυσο Αττικής.

Λευκότητα (Whiteness index ASTM 313): > 96

Κάποιες από τις συνήθεις χρήσεις του:

-Μονωτικά ασφαλτικά

-Ακρυλικός στόκος

-Μοκέτες

-Εντομοκτόνα

-Φυτοφάρμακα

-Λάστιχα

-Λιπάσματα

-Ζωοτροφές

Προσφέρεται σε σακιά των 25 ή 35 kg με παλετοποίηση 1500 kg (60 σακια) ή 1400 kg (40 σακια) αντίστοιχα.   Εντός Ελλάδος προσφέρεται  και σε «Big Bags» των 600 ή 800 kg  καθώς  επίσης και σε μορφή χύδην με σιλοφόρο όχημα των 25 tn  

 
Φυσικές  ιδιότητες: 
 

 

Λεπτότητα κόκκων d (0,97)

78 -82 μm

 

Μέσο μέγεθος κόκκων d (0,50)

21-24 μm

 

Κόκκοι λεπτότεροι από 2 μm

5 -7 %

 

Ειδικό βάρος

2,6

 

Φαινόμενο βάρος

1,01 g/cm3

 

Ελαιοαπορροφητικότητα  

18 g/100 g

 

Σκληρότητα (κλίμακα Mohs )

3

 
 
Created by Tool